Activitățile proiectului

Activitatile proiectului

A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
1.1.Elaborarea procedurilor interne; constituirea echipei de implementare; Monitorizarea si evaluarea interna a
proiectului; Raportarea proiectului
1.2. Realizarea achizitiilor prevazute in cadrul proiectului

A2. INFORMAREA SI PUBLICITATEA PENTRU ASIGURAREA VIZIBILITATII CU PRIVIRE LA PROIECT SI SURSA DE FINANTARE
2.1. Organizarea de actiuni de promovare a proiectului; Realizare/actualizare permanenta website proiect

A3. ORGANIZAREA SI DERULAREA UNEI CAMPANII DE CONSTIENTIZARE / INFORMARE A ANGAJATORILOR CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN SECTOARELE ”INDUSTRII CREATIVE” ?I ”TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR ŞI COMUNICAŢIILOR” PRIVIND IMPORTANTA FORMARII PROFESIONALE CONTINUE A ANGAJATILOR
3.1. Elaborare concept / metodologie de informare si constientizare; realizare materiale informative adresate
angajatorilor din domeniile SNC de interes
3.2 Organizarea si implementarea campaniilor regionale de informare si constientizare a angajatorilor cu privire la importanta formarii profesionale continue a angajatilor

A4. INFORMAREA, RECRUTAREA SI MOTIVARE GT
4.1. Inregistrarea, selectia, motivare GT si mentinerea implicarii GT in activitatile proiectului pe baza instrumentelor specifice
4.2 Crearea, actualizarea şi raportarea dosarului individual al membrilor selectaţi

A5. ORGANIZAREA SI DERULAREA UNUI PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU MINIM 345 DE MANAGERI SI ANTREPRENORI
5.1. Organizarea si derularea unor programe de formare profesionala acreditate ANC ("Manager Inovare" si "Competente Antreprenoriale")
5.2. Organizarea si derularea unor cursuri informale recunoscute la nivelul intreprinderii ("Management Strategic", "Coaching pentru Manageri", "Leadership", "Coaching al Echipei")
5.3. Organizarea si derularea unor programe de formare profesionala in management de proiect acreditat PMI
5.4. Organizarea si derularea unor workshopuri adresate managerilor
5.5. Organizarea si implementarea unei conferinte pe tema "Industria Editoriala in epoca digitala: Oportunitati si Amenintari"

A6. ORGANIZAREA SI DERULAREA UNUI PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU MINIM 60 ANGAJATI DIN DEPARTAMENTELE DE RESURSE UMANE
6.1. Organizarea si derularea unor programe de formare profesionala acreditate ANC ("Manager Resurse" si/sau
"Inspector Resurse Umane")
6.2. Organizarea si derularea unor cursuri informale recunoscute la nivelul intreprinderii ("Managementul
Performantei", "Politici de Compensatii si Beneficii", "Recrutare si Selectie", "Branding Angajator")
6.3. Organizarea si derularea unor workshopuri adresate angajatilor din departamentele de RU

A7. SPRIJINIREA A MIN. 46 DE INTREPRINDERI CARE ACTIVEAZA INTR-UNUL DIN DOMENIILE SNC ”INDUSTRII CREATIVE” ?I ”TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR ŞI COMUNICAŢIILOR” SAU INTENTIONEAZA SA-SI ADAPTEZE ACTIVITATEA LA ACESTE SECTOARE ECONOMICE, IN VEDEREA ELABORARII SI/SAU ADAPTARII UNEI PLANIFICARI STRATEGICE PE TERMEN LUNG
7.1. Organizarea si derularea unui program de consultanta in planificare strategica participativa.
7.2. Evaluarea programului de consultanta in planificare strategica

 

 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului: ITCreativ - Management competitiv in Industrii creative si Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor

ID proiect: POCU/227/3/8/118096

Beneficiar: Asociatia Uniunea Editorilor din România (UER)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 - Axa prioritara Locuri de muncă pentru toţi

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018