Despre proiect

ITCreativ- Management competitiv in Industrii creative si Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor

POCU/227/3/8/118096

Bugetul total al proiectului: 3.296.686,95 lei

Durata proiectului: 12 luni

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Progeamul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

 

Despre proiect

 

Pe plan intenațional se discută tot mai mult despre servicii și produse bazate pe cunostințe, despre sisteme inteligente, organizații bazate pe cunoaștere intensivă; organizațiile, economia cunoașterii, activitățile sociale se folosesc din ce în ce mai mult de tehnologii moderne în vederea rezolvării problemelor, desfășurării proceselor, luării deciziilor. În acest context, participarea la învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă unul dintre factorii determinanți ai inovării. Astfel, proiectul a luat naștere în urma identificării necesității de sprijinire a companiilor și persoanelor care activează în domeniile industriilor creative și tehnologia informațiilor și comunicațiilor din regiunile Centru, V și NV.

 

Proiectul nostru se adresează întreprinderilor care activează în sectoarele tehnologiei informațiilor și comunicațiilor și industriilor creative sau intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice.

 

În vederea asigurării competitivității firmelor din aceste domenii sau firmelor care inteționează să își adapteze activitatea principală sau secundară la aceste sectoare, proiectul oferă posibilitatea perfecționării competențelor următoarelor categorii de persoane:

 • angajați care asigura managementul strategic al firmelor,
 • angajați din departamentele de resurse umane

 

Ce ne propunem?

Minimum 405 persoane (285 manageri, 60 antreprenori, 60 angajați din departamentele de resurse umane) vor beneficia de instrumente, informații, metode și practici de management, inclusiv cel al resurselor umane, în vederea adaptării activității la dinamica din industriile creative și în domeniul de specializare inteligentă ”Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate”.

 

Ce oferim:

 • Programe de perfecționare profesională formală
  • Manager Resurse Umane
  • Inspector Resurse Umane
 • Programe de perfectionare profesională non-formale
  • Managementul performanței
  • Politici de compensații și beneficii
  • Recrutare și selecție
  • Branding angajator
  • Management Strategic
  • Coaching pentru manageri
  • Leadership
  • Coaching al echipei
 • Programe de formare profesionala acreditate PMI (Project Management Institute)
  • Project Management Professional (PMP)
  • Certified Associate in Project Management (CAPM)
  • Management de proiect – Abordari Agile
 • Workshopuri cu tematicile „Managementul conflictelor”, „Delegare” și „Fondurile structurale (europene) – oportunități de dezvoltare”
 • Organizarea conferinței "Industria Editorială în epoca digitală: Oportunități și Amenințări"
 • Consultanță și sprijin de specialitate pentru 46 de companii

Mai multe detalii despre tematica cursurilor puteti gasi aici.

Titlul proiectului: ITCreativ - Management competitiv in Industrii creative si Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor

ID proiect: POCU/227/3/8/118096

Beneficiar: Asociatia Uniunea Editorilor din România (UER)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 - Axa prioritara Locuri de muncă pentru toţi

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018