Cursuri

Programe oferite prin proiect

 • Programe de perfecționare profesională formală
  • Manager Resurse Umane
  • Inspector Resurse Umane
 • Programe de perfectionare profesională non-formale
  • Managementul performanței
  • Politici de compensații și beneficii
  • Recrutare și selecție
  • Branding angajator
  • Management Strategic
  • Coaching pentru manageri
  • Leadership
  • Coaching al echipei
 • Programe de formare profesionala acreditate PMI (Project Management Institute)
  • Project Management Professional (PMP)
  • Certified Associate in Project Management (CAPM)
  • Management de proiect – Abordari Agile
 • Workshopuri cu tematicile „Managementul conflictelor”„Delegare” și „Fondurile structurale (europene) – oportunități de dezvoltare”
 • Organizarea conferinței "Industria Editorială în epoca digitală: Oportunități și Amenințări"

 

Tematicile cursurilor acreditate PMI Project Management Professional (PMP) și Certified Associate in Project Management (CAPM)

 • Managementul integrării în proiect;
 • Managementul conținutului proiectului;
 • Managementul timpului în proiect;
 • Managementul costurilor în proiect;
 • Managementul calității în proiect;
 • Managementul resurselor în proiect;
 • Managementul comunicării în proiect;
 • Managementul riscurilor în proiect;
 • Managementul achizițiilor în proiect;
 • Managementul părților interesate în proiect.

 

 

Tematicile cursului Management de proiect – Abordari Agile

 • Prezentarea conceptelor de bază Agile: manifestul și principiile Agile;
 • Prezentarea metodei Scrum;
 • Prezentarea metodei Kanban: Sistemul și tabla Kanban, limitarea și ajustarea Work in Progress, Little’s Law, Cumulative Flow Diagram, optimizarea fluxului de activități;
 • Instrumente de gestiune a activităților Agile - variante, avantaje, dezavantaje;
 • Dezbateri interactive ale unor potențiale soluții de aplicare Agile/Lean.

 

Tematicile cursului Managementul performanței

 • Rolul sistemului de management al performanței;
 • Ce asigură succesul unui sistem de management al performanței (caracteristici ale acestui sistem);
 • Ciclul managementului performanței, roluri și responsabilități;
 • Cum implementăm?;
 • Factorii de succes și barierele;
 • Comportament vs. rezultate: obiective individuale, obiective ale echipei, obiective ale organizației;
 • Stabilirea obiectivelor – metoda RACI;
 • Cum măsurăm eficiența.

 

Tematicile cursului Politici de compensații și beneficii

 • Legislație;
 • Definirea sistemului Total de Recompensare (Total Rewards) – cum realizăm legătura dintre strategia de business și comportamentele angajaților;
 • Sistemul Total de Recompensare (Total Rewards) – elementele incluse în pachetul de compensare, în plus față de pachetul de remunerare;
 • Procese tehnice, metode, idei și sfaturi pentru dezvoltarea unui sistem de remunerare;
 • Analiza compensării – intern & piață (utilizarea datelor din piață pentru analizarea competitivității externe).

 

Tematicile cursului Recrutare și Selecție (R&S)

 • Rolul R&S în strategia HR, legătura cu nevoile și strategia întregii companii;
 • Impactul R&S în toate procesele HR;
 • R&S – Executive Search – Head Hunting;
 • Structura procesului de recrutare în 6 pași (5”W” & 1”H”);
 • Cum realizez Profilul Postului. Ciclul PDCA: Plan, Do, Check, Action;
 • Sursele de recrutare. Anunțul de recrutare;
 • Metode de recrutare;
 • Interviul - Interviul de selecție bazat pe competențe;
 • Pregătirea pentru interviu;
 • Susținerea interviului;
 • Evaluarea candidaților, realizarea raportului de interviu;
 • Ofertarea candidatului ales;
 • Pașii după finalizarea procesului de R&S;
 • Evaluarea procesului de R&S.

 

Tematicile cursului Branding Angajator

 • Importanța definirii unei strategii de Employer Branding – impactul în dezvoltarea sustenabilă a business-ului;
 • Caracteristicile activităților de Employer Branding. Valori și standard;
 • Beneficiile unei Imagini de Angajator de referință;
 • Pașii pentru îmbunătățirea Imaginii de Angajator;
 • Cultura Organizațională și Imaginea de Angajator;
 • Cultura: formală, surse ale culturii, procese care definesc cultura, tipare;
 • Work/Life Balance în interiorul companiei: cum definesc/ monitorizez/ îmbunătățesc, care sunt cele mai bune practici usor de implementat;
 • Campanie Imagine de Angajator: importanța, tipuri, conținut, consolidare, “ghid de utilizare”, măsurare;
 • Imaginea de Angajator și Implicarea Socială;
 • Imaginea de Angajator – calea spre excelență în business;
 • Piață – Produse – Clienți – Angajați.

 

Tematicile cursului Management Strategic

 • Cum formulăm obiective și prioritățti;
 • Cum implementăm planuri în concordanță cu obiectivele companiei pe termen lung și interesele competitive ale unui mediu global;
 • Capitalizarea oportunităților și managementul riscurilor;
 • Înțelegerea tendințelor industriei și ale pieței;
 • Factori critici de succes: sustenabilitate pe termen lung și competitivitate;
 • Cum construim condițiile de business pentru a stabili o direcție strategică;
 • Transformarea strategiei în planuri și tactici de business.

 

Tematicile cursului Coaching pentru Manageri

 • Coaching: un proces continuu (manager-angajat);
 • Management versus Leadership;
 • Relatiile inter-departamentale (modalități de lucru);
 • Planifică & “construiește din mers” (spirit antreprenorial)

 

Tematicile cursului Leadership

 • Cum să folosești puterea și autoritatea pentru a-ți crește influența ca leader;
 • Manager competent versus leader eficient;
 • Crearea unui mediu de lucru în care oamenii se dezvoltă, nu doar supraviețuiesc;
 • Organizarea tradițională de tip piramidă – impactul în mediul de business actual;
 • Leadership-ul influențează rezultatele de business.

 

Tematicile cursului Coaching al echipei

 • Obiective personale & obiective ale echipei;
 • Roluri în cadrul echipei;
 • Cele mai importante aspecte ale unei echipe;
 • Reguli pentru obținerea celor mai bune rezultate individuale și de echipă.

Titlul proiectului: ITCreativ - Management competitiv in Industrii creative si Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor

ID proiect: POCU/227/3/8/118096

Beneficiar: Asociatia Uniunea Editorilor din România (UER)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 - Axa prioritara Locuri de muncă pentru toţi

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018