Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in stimularea angajatorilor in directia dezvoltarii competentelor angajatilor lor, in vederea sporirii capacitatii de insertie profesionala si a adaptabilitatii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv, adaptarii IMMurilor si antreprenorilor din domeniile editorial si IT la dinamica economica. Proiectul isi propune sa raspunda presiunilor crescute de competitivitate ale unui mediu economic national si regional in schimbare, prin dezvoltarea competentelor care vor raspunde nevoilor de crestere ale sectoarelor potential competitive, pentru a spori valoarea adaugata sau a sustine activitatea pe termen mediu printr-o imbunatatire a competitivitatii prin inovare si dezvoltarea pietei. Astfel, proiectul contribuie la realizarea obiectivului tematic nr. 8 al POCU „Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca” si a Prioritatii de investitii 8.v “Adaptarea lucratorilor, intreprinderilor si antreprenorilor la schimbare”. Proiectul sustine cresterea participarii la formarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea calitatii fortei de munca, dezvoltarea unor parteneriate intre invatamantul superior, intreprinderi si sectorul de cercetare, o mai buna corelare a educatiei cu cerintele pietei muncii, incurajarea creativitatii si a antreprenoriatului, precum si a unei economii bazate pe eficienta resurselor.
Obiectivul general al proiectului / scopul proiectului contribuie la OS 3.8. POCU – Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de intrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI – prin organizarea de cursuri de formare in beneficiul antreprenorilor, managerilor, specialistilor din resurse umane din domeniile editorial si IT si introducerea de metode si intrumente noi de management in IMM-uri din domeniile editorial si IT din 3 regiuni de dezvoltare: NV, V, C.
Obiectivul general al proiectului corespunde viziunii Strategiei Nationale pentru Competitivitate 2014 - 2020, si anume “Dezvoltarea unui ecosistem competitiv de afaceri, bazat pe un mediu de reglementare stabil, centrat pe antreprenoriat, inovare şi creativitate, care să pună accent pe încredere, eficienţă şi excelenţă şi să plaseze România în primele 10 economii la nivel european”, precum si celor 3 obiective generale ale Strategiei Nationale pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2014 – 2020 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare, Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră, Creşterea rolului ştiinţei în societate.
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin contributia pe care o are la imbunatatirea flexibilitatii si mobilitatii fortei de munca din regiunile de dezvoltare Nord – Vest, Vest si Centru prin numarul crescut de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor
economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei Nationale de Competitivitate si domeniilor de specializare inteligenta conform Strategiei Nationale pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare. Prin aceste beneficii pe termen lung, proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului specific 3.8 “Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

 

Obiective specifice

1. OS1: Implementarea unei campanii de informare si conştientizare a angajatorilor din regiunile NV, V si C care activează in sectoarele cu potential competitiv ”Industrii Creative” şi ”Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor” (conform SNC) cu privire la rolul şi importanţa formării profesionale continue în îmbunătăţirea performanţei organizaţionale; Obiectivul specific 1 va fi indeplinit prin Activitatile A1, A2 si A3, prin atingerea rezultatelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si va conduce la indeplinirea indicatorului 4S13 si 4S17 – 46 IMM-uri.
2. OS2:
Informarea, recrutarea, inregistrarea, motivarea si mentinerea in activitatile proiectului a min 405 persoane - antreprenori, angajati in pozitii de management strategic sau in departamentele de resurse umane - din companii din regiunea NV, V si C care activeaza in sectoarele ”Industrii Creative” şi ”Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor”; Obiectivul specific 2 va fi indeplinit prin Activitatile A1, A2 si A4 prin atingerea rezultatelor 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 si a indicatorilor 4S14 – 355 persoane certificate si 4S16
– 405 persoane sprijinite.
3. OS3:
Organizarea si derularea unui program de formare profesionala pentru min 345 de antreprenori si persoane care ocupa pozitii de management in intreprinderi (manageri generali, manageri executivi, manageri de departament, manager de linie, manager de proiect etc) ale companiilor din regiunea NV, V si C care activeaza in sectoarele ”Industrii Creative” şi ”Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor”; Obiectivul specific 3 va fi indeplinit prin Activitatile A1 si A5, prin atingerea rezultatelor 1, 2, 3, 12,13, 14, 15, 16, 17 si a indicatorilor 4S14 – 355 persoane certificate si 4S16 – 405 persoane sprijinite.
4. OS4:
Organizarea si derularea unui program de formare profesionala pentru min 60 de manageri si angajati din departamentele de resurse umane ale companiilor din regiunea NV, V si C care activeaza in sectoarele ”Industrii Creative” şi ”Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor”. Obiectivul specific 4 va fi indeplinit prin Activitatile A1 si A6, prin atingerea rezultatelor 1, 2, 3, 18,19, 20, 21 si a indicatorilor 4S14 – 355 persoane certificate si 4S16 – 405 persoane sprijinite.
5. OS5:
Sprijinirea a min. 46 de intreprinderi care activează in sectoarele cu potential competitiv ”Industrii Creative” şi ”Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor” (conform SNC) sau intenţionează să-şi adapteze activitatea la aceste sectoare economice, în vederea elaborării şi adaptării unei planificaări strategice pe termen lung. Obiectivul specific 4 va fi indeplinit prin Activitatile A1 si A7, prin atingerea rezultatelor 1, 2, 3, 22, 23, 24 si a indicatorului 4S13 si 4S17 – 46 IMM-uri.

 

Durata proiect: 12 luni

Bugetul total al proiectului: 3.296.686,95 lei

Titlul proiectului: ITCreativ - Management competitiv in Industrii creative si Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor

ID proiect: POCU/227/3/8/118096

Beneficiar: Asociatia Uniunea Editorilor din România (UER)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 - Axa prioritara Locuri de muncă pentru toţi

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018