Rezultatele asteptate

Rezultate asteptate

1. Rezultat A1: 1 Proiect implementat.
2. Rezultat 1.1: 1 echipa de implementare constituita; proceduri interne elaborate; rapoarte tehnico-financiare/de progres elaborate cu frecventa stipulata in contractul de finantare; cereri de plata/rambursare elaborate si inaintate catre OI/AM responsabil; raportul final al proiectului elaborat si transmis catre OI/AM responsabil.
3. Rezultat 1.2: 1 calendar al achizitiilor elaborat; documentatii si criterii de atribuire elaborate; cereri de oferte publicate conform legislatiei in vigoare; contracte semnate cu furnizorii selectati; produse/servicii achizitionate. 16
4. Rezultat A2. 1 Proiect promovat.
5. Rezultat 2.1: 1 plan de promovare a proiectului si a sursei de finantare implementat cf Ghid Orientari Generale; 1 conferinta de lansare a proiectului realizata; 1 website realizat si actualizat; 1 afis pentru asigurarea vizibilitatii proiectului, realizat si montat la sediul de implementare a proiectului; 500 brosuri informative realizate; 1 conferinta de inchidere a proiectului realizata; doua anunturi de presa publicate pentru asigurarea vizibilitatii proiectului.
6. Rezultat A3: Campanii de constientizare/informare a angajatorilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele Industrii creative si Tehnologia informatiei si comunicatiilor, implementate.
7. Rezultat 3.1: 1 concept de campanie elaborat.
8. Rezultat 3.2: minim 3 conferinte regionale de informare si constientizare a angajatorilor, implementate. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S13 si 4S17 – 46 IMM-uri sprijinite prin derularea unor conferinte regionale de informare si constientizare a angajatorilor, etapa preliminara sprijinirii IMM-urilor si introducerii de noi metode si instrumente de management.
9. Rezultat A4: GT constituit din 405 persoane. Aceasta activitate asigura realizarea indicatorului 4S16 = 405.
10. Rezultat 4.1: 405 persoane selectate (din care 60 antreprenori, 285 manageri si 60 de angajati/manageri din departamentele de resurse umane); 405 persoane inregistrate si mentinute in GT. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S14 – 355 persoane certificate si 4S16 – 405 persoane sprijinite.
11. Rezultat 4.2: 405 dosare ale membrilor GT create, actualizate si raportate.
12. Rezultat A5: Programe de formare profesionala, cursuri informale, workshop-uri si conferinte, organizate si implementate pentru minim 345 de manageri si antreprenori. Aceasta activitate duce indeplinirea indicatorului 4S14 = 90% din 4S16.
13. Rezultat 5.1: 2 programe de formare profesionala acreditate ANC, organizate si finalizate cu succes; 75 de persoane certificate ANC (din care 50 in "competente antreprenoriale" si 25 in "manager inovare").
14. Rezultat 5.2: 4 cursuri informale recunoscute la nivelul intreprinderii, organizate si finalizate cu succes; 110 de persoane certificate in “management strategic”, ”coaching pentru manageri”, “leadership” si “coaching al echipei".
15. Rezultat 5.3: 2 programe de formare profesionala in management de proiect acreditate PMI, organizate si finalizate cu succes; 120 de persoane certificate in "Management de proiect" si “Management de proiect – abordari AGILE”.
16. Rezultat 5.4: 3 workshop-uri adresate managerilor, realizate; 180 de participanti la workshop.
17. Rezultat 5.5: 1 conferinta pe tema "Industria Editoriala in epoca digitala: Oportunitati si Amenintari", organizata si implementata; 60 de participanti la conferinta.
18. Rezultat A6: programe de formare profesionala, cursuri informale si workshop-uri, organizate si implementate pentru minim 60 de angajati din departamentele de resurse umane. Aceasta activitate duce indeplinirea indicatorului 4S14 = 90% din 4S16.
19. Rezultat 6.1: 2 programe de formare profesionala acreditate ANC, organizate si finalizate cu succes; 50 de persoane certificate ANC.
20. Rezultat 6.2: 4 cursuri informale recunoscute la nivelul intreprinderii, organizate si finalizate cu succes; 120 de persoane certificate in "managementul performantei", "politici de compensatii si beneficii", "recrutare si selectie" sau "branding angajator".
21. Rezultat 6.3: 2 workshop-uri adresate angajatilor din departamentele de resurse umane, realizate; 120 de participanti la workshop.
22. Rezultat A7: 46 intreprinderi care activeaza in domeniile Industrii creative si Tehnologia informatiei si comunicatiilor sau intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice, sprijinite in vederea elaborarii si/sau adaptarii unei planificari strategice pe termen lung. Aceasta activitate asigura indeplinirea indicatorului 4S17 = 46.
23. Rezultat 7.1: 1 program de consultanta in planificare strategica participativa realizat si minim 46 de IMM-uri sprijinite.
24. Rezultat 7.2: 1 raport de evaluare redactat.

Titlul proiectului: ITCreativ - Management competitiv in Industrii creative si Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor

ID proiect: POCU/227/3/8/118096

Beneficiar: Asociatia Uniunea Editorilor din România (UER)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 - Axa prioritara Locuri de muncă pentru toţi

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018